Thursday, April 29, 2010

ku tulis lagi.....30/4/2010

kaki melangkah lagi
kala sayup hening pagi
fajar pagi itu menerpa lagi
menyerbu nurnya terus ke dalam jiwa ini
setelah sekian lama
ku menanti natijah
walau ura-ura yang ku terima
namun itu sudah memadai
bahkan mencukupi..
bahagian hidupku
ku menelaah lagi
kamus hitam putihku
 lembaran demi lembaran
 dalam titisan tinta kehidupanku
banyak yang tersungkur
lalai
itulah ungkapanku
namu itu tetap salah
kerana
aku juga manusia biasa...
masih belum ketahuan dalam identiti diri ini
ya!..
itu sudah pasti..
jika kau tanya..
..kau tak tahu??
aku jawab..aku tahu!..
tapi knp?
knp...
kau tak beramal?


wahh...
kalau beramal semudah itu,
bagaikan sukar percaya adanya syurga neraka lagi...
kerana ramai yang  masih belum ketahuan jauh dari bandingan ini...
aku selalu munajat..
namun kelalahan belum ku teui..
kerana kekurangan masih belum tertampung
lalu terbiar kembali
sepi...
hanyut dalam igauan dan mimpi.


tak cukup hanya bermonolog sendiri
walhal polemik terus
masih tercela disitu
tiada apa yang dapat memutarkannya...
hanya taubat dan diam pengubatnya..
namn itu bukan semudah itu
menjadikan aku manusia tiada tamandun
terlalu takut dengan kesalahan lagi
berjaga-jaga...
ada simpang - simpang yang ku tandakan
kebimbangan ia melanggar lagi..


Ya Allah ,
insanmu ini...
hadir lagi..
tiap ingatan tasbihku
jangan Kau sia-sia kan...
hanya itu
yang aku punyai..
Ya Allah...........

Wednesday, April 28, 2010

Perbezaan Insuran & Takaful

syarikat-syarikat Takaful telah mengubah aqad ‘Mu'awadah Maliah' yang digunakan oleh syarikat Insuran konvensional kepada aqad Tabarru'at (kontrak derma). Hasilnya, aqad derma tidak terikat dengan syarat-syarat jual beli tadi, tidak juga diperlukan untuk jelas dan terang jumlah itu dan ini semasa serahan derma.


Contoh mudahnya, apabila anda memberikan hadiah kepada seseorang, adakah menjadi syarat agar anda memberitahu kepadanya berapa jumlah yang anda beri? Jawapnya sudah tentu tidak menjadi syarat. Ini kerana, ia adalah sumbangan baik dari satu pihak, tatkala itu tidak banyak syarat diperlukan untuk melaksanakan aqad derma ini.


Bagaimanapun bagi memudahkan urusan syarikat Takaful, mereka akan menggunakan gabungan beberapa aqad. Asas asasnya adalah :-

a) Tabarru' dan Mudarabah
b) Wakalah dan Tabarru


1 ) Takaful Model Wakalah dan Tabarru'

Keterangan ringkas : Syarikat Pengendali Takaful dilantik oleh pencarum sebagi wakil bagi menguruskan sejumlah wang tertentu untuk didermakan bagi tujuan takaful apabila diperlukan. Untuk melaksanakan tujuan itu syarikat Takaful akan mengambil sejumlah upah (al-Ujr) atas sebagai kos pengurusannya. Di samping itu, ia juga berfungsi sebagai wakil untuk melaburkan wang yang belum didermakan dan atas dasr Ju'alah, syarikat akan mengambil satu lagi jumlah upah sekiaranya ia berjaya mendapatkan untung dari pelaburan yang diusahakannya itu.

2) Takaful Model Tabarru dan Mudarabah

Keterangan ringkas : Menurut model ini, pihak pencarum meletakkan wangnya dalam jumlah tertentu atas aqad tabarru', pihak syarikat akan menguruskan tabung takaful dan dalam masa yang sama melaburkannya, jika terdapat lebihan keuntungan (surplus) setelah ditolak semua kos-kos pengurusan, pihak syarikat Takaful akan menghadiahkan sejumlah wang kepada peserta sebagai penghargaan penyertaannya.


Kesimpulan; perubahan dari aqad yang mengandungi ciri jual beli yang diamalkan oleh Insuran konevsnional menjadikannya bermasalah dari sudut Shariah. Ini berbeza dengan yang digunakan oleh Takaful yang menggunakan samada aqad derma (tabarru') atau (wakalah).


Berikut pula perbezaan antara keduanya dalam bentuk jadual ;-


Konvensional Takaful

Kontrak Mu'awadah (Pertukaran Jual Beli) antara penanggung insurans dengan pihak yang diinsurankan Kontrak Tabbaru' ( Derma & sumbangan ) yang disertakan dengan pelaburan.
Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insuran Peserta membuat caruman ke dalam skim. Peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim.
Penanggung insuran bertanggung jawab membayar manfaat insuran seperti dijanjikan daripada asetnya (kumpulan wang insuran dan kumpulan wang pemegang saham) * Pengendali Takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar Takaful daripada kumpulan wang takaful.
* Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful, pengendali Takaful akan menyediakan (Qardhul Hasan) pinjaman tanpa faedah untuk menampung kekurangan berkenaan.

Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan Shariah Aset kumpulan wang Takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang selari dengan Shariah.
Wang pelanggan dianggap wang syarikat insuran dan dimilki olehnya sejurus dibayar oleh pelanggan. Wang pencarum tidak di kira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan dan tidak dimiliki oleh pengendali
Keuntungan yang dihasilkan dari kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepenuhnya oleh syarikat. Ia juga adalah objektif utama syarikat insuran. Keuntungan hasil pelaburan dari kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh syarikat kecuali nisbah yang disumbang dari wang syarikat sendiri. Baki keuntunaghn adalah milik tabung kumpulan wang pencarum.
Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian dari 'surplus' Lebihan, untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepada pencarum.

سد الزرائع

Qaedah Sadduzarai’

Qaedah sadduzzarai’ adalah qaedah bagi hukum yang penting bagi menentukan hukum syarie
bagi di sisi jumhur ulama.

Tetapi di sana kadang-kadang penyalahgunaan qaedah di ia diguna terlampua meluas
disebabkan banyak benda harus menjadi haramn walaupun kadang-kadang perkara itu tidak
sepatutnya diharamkan khususnya dikalangan yang tidak mempunyai asas ilmu yang kuat.


Di sini saya inginkan menukilkan kepada pembaca tentang masalah saduzarai’ yang
dibincangkan oleh ulama agar ia menjadi jelas dan menjadi panduan kepada mereka.
Azzariat dari sudut bahasa bererti wasilah yang digunakan untuk kepada sesuatu.

Dari sudut istilah usul: Ialah sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang haram.

Takrif ini hanya merangkumi perkara-perkara yang haram sahaja berlainan dengan takrif Ibnu
Qaiyim
lebih luas: iaitu sesuatu wasilah yang membawa kepada sesuatu perkara, iaitu samada
membawa kepada kebaikan atau maksiat.

Maka di sini kita bahagikan zariat kepada sadduzzarai’ dan fathuzzarai’. Seperti yang dinyatakan oleh allamah Wahbah Zuhaili.

Sadduzzarai’ bererti menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara-perkara yang haram.
Adapun fathuzzarai’ ialah membuka jalan-jalan yang membawa kepada maslahah.

Di sini kita rakamkan kata-kata Imam Qirafi:
اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة فكما ان وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب
واجبة كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين : 1 : مقاصد وهي المتضمة للمصالح والمفاسد في أنفسها. 2: ووسائل وهي
،الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها،
والوسيلة إلى افضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة ....


Untuk memahami masalah ini, kita perlu menyebutkan bahawa setiap perbuatan ia terdapat implikasi dan kesannya dan ia terbahagi kepada 4 bahagian:

1: Sesuatu yang membawa kepada kefasadan itu secara yakin, tidak ada keraguan.


2: Sesuatu yang membawa kepada kefasadan dalam keadaan jarang berlaku. Seperti menanam
anggur, kadang –kadang berlaku lading anggur dijadikan untuk menghasilkan arak. Perkara
seperti tidak haramkam sebab sangkaan kepada berlakunya haram sedikit.


3: Sesuatu perkara yang penghujungnya adalah kemudaratan,tetapi ia belaku secara zan,, maka
ia dimasukkan kedalam yakin dan hukum juga haram. Contonya tidak boleh menjual senjata
ketika waktu fitnah dan tidak aman.


4: Sesuatu perkara penghujungn adalah kemudharatn tetapi tidak secara yakin atau zan, tetapi
secara ramalan yang banyak kira-kira 60 peratus keburukan akan berlaku.


Dalam perkara ini, terdapat khilaf dikalangan ulama.
Sebahagioan ulama menyatakan saaduzzrai’ dipakai ketika itu maka setiap setiap akad
muamalat yang terdapat sangkaan membawa kepada riba akad itu terbatal, sebahagian ulama
tidak mengunakan sadduzzara; maka akad itu tidak terbatal, atau sesuatu perkara itu tidak
diharamkan disebabkan sangkaan itu.


Imam Abu Zahrah menyatakan , tidak kita boleh belebihan di dalam zarai’ . bagi saya akan
membawa kepada kesusahan yang banyak, Islam adalah agamayang mudah dan rahmat.
Maka Saaduzzarai’ ini digunakan dalam keadaan yang terdapat implikasi yang buruk sekirang
kita membolehkan perkara wasilah yang membawa kepada kefasadan,

contoh:

Seperti mana seorang nelayan dia akan naik bot ke laut apabila tenang atau pada sangkaan dia
akan selamat. Begiulah ,sekirang keadaan masih ok, tidak ada keyakinan atau zan menyyatakan
akan berlaku kerosakan, muka keadaan tetapi menjadi harus dan tidak haram

Di sini kita nak ingat bahawa orang boleh menggunakan sadduzara; adalah ulama yang pakar
bukannya orang –orang biasa. Kita ingin menasihatkan para pelajar agar berhati-hati dalam
mengeluarkan pengharam tanpa alas an yang kuat.

Mudahan penerangn yang ringkas ini dapat membuka minda dan member ilmu kepada mereka
yang memerlukan.

Monday, April 26, 2010

Isu Kewangan Islam & Wahabi

Isu Kewangan Islam & Wahabi :

Elakkan Sikap Yang Merosak Diri

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net


Apabila ramai orang ingin bercakap berkenaan sesuatu perkara yang tidak dimahirinya, kegelinciran kata dan pandangan kerap berlaku. Namun itulah lumrah kehidupan ini, tidak mampu semua manusia menjadi ‘alim dan berilmu lagi mengetahui. Atas sebab itu juga, Allah ciptakan manusia berbeza-beza, ada yang kurang bijak, ada yang bijak dan pandai. Ada yang berkemampuan memahami dalam suatu bidang, tetapi tidak yang lain walau mempunyai aqal yang cerdas. Semua memerlukan antara satu sama lain.

Dalam ketika kita mengakui hakikat itu, menurut penilaian dan pemerhatian saya, ada beberapa perkara yang orang awam tidak boleh atau tidak sesuai untuk campur tangan dalam perbincangan antara pakar. Ada yang berkait ilmu agama, gabungan ilmu sains dan agama dan ilmu sains.

Menurut pengalaman saya, dari senarai panjang isu yang ditanyakan, terdapat dua isu atau cabang ilmu yang paling sukar untuk diperjelas. Ia disebabkan ‘nature' ilmu tersebut yang terlalu banyak berkait dengan yang lain.

SIAPA ORANG AWAM?

Orang awam yang saya ingin maksudkan dalam konteks artikel ini adalah sesiapa juga yang mempunyai basic ilmu yang sangat terhad dalam sesuatu perkara ilmu yang ingin dicakapkan.

Ahli sains yang mewaqafkan dirinya kepada kajian mendalam dan teknikal sains tanpa berkesempatan mempelajari ilmu agama secara mendalam, adalah ‘Orang Awam' apabila dia membaca dan bercakap berkenaan hal ehwal hukum dan ilmu agama Islam. Kecuali jika mereka telah memperuntukkan masa untuk mempelajari dan memahami ilmu tersebut secara betul, berguru dan disahkan. Namun ‘betul' terhadap basic ilmu tidak semestinya mendalam sehingga mampu menetapkan keputusan yang tepat, juga belum melayakannya untuk menyelesaikan isu rumit dan advance dalam cabang ilmu terbabit.

Ahli agama yang setiap hari ‘tenggelam' dalam kefahaman ayat-ayat Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab huraiannya adalah ‘Orang AWAM' apabila perkara yang ingin difikir dan disentuh berkait perihal ilmu Sains, matematik dan perakaunan, ekonomi, kewangan dan sebagainya. Kecuali jika mereka telah memperuntukkan masa untuk mempelajari dan memahami ilmu tersebut secara betul, berguru dan disahkan. Namun ‘betul' terhadap basic ilmu tidak semestinya mendalam sehingga mampu menetapkan keputusan yang tepat, juga belum melayakannya untuk menyelesaikan isu rumit dan advance dalam cabang ilmu terbabit.

Hal yang sama terpakai bagi semua individu dari mana-mana aliran pengkhususan, sama ada ahli bahasa, sastera, kejuruteraan, perubatan, hadis, tafsir, fiqh dan sebagainya. Semua secara dasarnya mempunyai autoriti untuk menyuarakan kritikan dan penjelasan dalam bidang masing-masing namun semua mereka awam apabila ingin memberi pendapat dan menentukan keputusan dalam bidang yang bukan bidang pengkhususan mereka

Namun begitu, ada sebahagian jenis ilmu yang majoriti kita layak dan mampu memberi pandangan. Biasanya ia dari jenis ilmu yang tidak bersifat terlalu teknikal dan dari jenis fikiran logik dan pengalaman diri. Seperti ilmu politik, rumahtangga, pendidikan anak, pemasaran, komunikasi dan sebagainya. Kerana itu, walau individu tersebut tidak mempunyai pengajian rasmi dan tersusun dalam bidang tersebut, pengalaman dan penelitian logika yang dilakukan boleh melayakkannya untuk memberi pandangan, penjelasan dan turut serta dalam debat bidang tersebut walau di peringkat advance dan tinggi.

Namun, penelitian dan pembacaan tidak rasmi tidak mampu melayakkan seseorang untuk layak memasuki sempadan perdebatan tahap tinggi apabila ilmu tersebut melibatkan ilmu yang teknikal dan berangkai seperti kejuruteraan, kewangan, fiqh, usul fiqh, aqidah, perubatan dan sebagainya.

Memahami situasi itu, sebagai manusia yang mempunyai kudrat yang terhad, kita amat wajar merenung dan meneliti jauh ke dalam diri, untuk mengenal diri sendiri dan kemampuan ilmu, dari golongan autoriti manakah kita dan bidang apakah yang kita ‘layak' untuk mengkritik dan menjelas dalam sesuatu bidang?

FENOMENA KURANG SIHAT HARI INI

Fenomena yang berlaku hari ini, kelihatan ramai orang cuba mengkritik dan menjelas sesuatu bidang yang bukan bidangnya kajiannya. Jika dikaji sekalipun, kajian tersebut adalah longgar disebabkan ia tidak disandarkan kepada ‘foundation' yang kukuh.

Kesan sebenarnya adalah amat buruk dan akan terus menerus mengeliru dan menyesatkan. Justeru Islam melarang berkata tanpa ilmu mencukupi atau dia akan sesat, menyesatkan dan memudaratkan.

"Ustaz, hari ini perbankan Islam guna duit fiat (kertas) yang riba, haram 100 % untuk guna, jadinya saya berpegang bahawa semua perbankan Islam hari ini adalah tipu, ‘back door riba' bila buat produk, harga mahal, zalim, malah lebih zalim dari bank konvensional. Apa komen ustaz?" Tegas seorang ‘orang awam'

" Jadinya saudara ingin kata bahawa semua bank islam yang wujud di seluruh dunia hari ini adalah haram dan riba kerana menggunakan wang kertas?" Tanya saya ingin konfirmasi.

" ya begitulah ustaz, dan ustaz pun sama terlibat" sambil menjawab itulah sebiji peluru ditembak kepada saya dengan penuh emosi.

" jadinya saudara dengan penuh sedar mengaku di hadapn Allah bahawa saudara sedang terlibat dengan riba setiap hari?" balas saya


" apa pula kaitannya dengan saya?, saya duk cerita pasal bank Islam"

" Boleh saya tahu, dalam wallet saudara ada duit emas dan perak ? dan saudara beli baju yang saudara pakai ni atau dijahit sendiri ? kerana kalau ia dibeli, saudara pakai duit emaskah?" Duga saya, manalah tahu jika sahabat ini benar-benar wali Allah yang dipenuhi karamah dan luar biasa.

" Mana ada duit emas, duit RM la, baju beli kat JUSCO"

" tadi saudara yakin dan tegas kata duit kertas itu Riba dan haram seratus peratus, jadi sekarang saudara sendiri guna duit kertas . Tidakkah sedar bahawa setiap hari saudara terlibat dengan urusanniaga riba ?

" habis tu , dah tak de duit emas , nak buat macama mana?"

"Tahu pula tidak ada duit emas di pasaran gunaan harian. Habis itu bagaimana Bank Islam ingin guna wang emas jika tiada di pasaran?. Saya nak tanya, saudara pernahkah belajar apa itu Hiyāl Syarʿiyyah, Makhraj syarʿie, Al-Hājah Tunazzal manzilah Al-Ḍarūrah, al-Tadarruj, ʿUmūm al-Balwa, Rukhṣoh, Mā ʾUbīhu Li al-Ḍarūrah yuqaddaru bi qadariha, Fiqh al-Waqiʿ, ʿillah al-thamāniyah dalam matawang, perbincangan Majmaʿ Fiqh Islami berkenaan hukum matawang kertas?" Tanya saya untuk mulakan perbincangan.

"Ḍarurat tu saya tahu, yang lain tu tak berapa pasti pulak, tetapi saya tahu ustaz nak bermadah helah kononnya darurat, ala.. asyik itu aja pointnya" katanya sambil mencebik bibir.

"Saya tak kata ḍarurat, saya hanya tanya konsep-konsep tu pernah didalami atau tidak, dan faham atau tidak kaitannya dengan wang fiat? Para ulama fiqh yang buat keputusan itu telah amat memahami fungsi dan cara cipta matawang kertas hari ini, cuma saya nak pastikan saudara sendiri pula faham tak konsep-konsep fiqh tadi, kerana ia ada kaitan dengan perbincangan fiat money. Kalau saudara tidak mahiri kesemuanya, sukar untuk kita berbincang dengan berkesan, saya susah untuk menerang, saudara juga susah untuk memahami asas-asas dan hujjah ulama fiqh tersebut." Jawab saya.

"Tak pelah ustaz, lain kali, tapi pendirian saya jelas semua bank Islam tu bohong sahaja."

"Terpulang, cuma jangan dilupa satu kesimpulan lagi, dari sudut hukum Fiqh Islam, saudara HARAM menggunakan fiat money dalam urusan seharian kerana saudara sendiri telah yakin dan tidak merasakan wujud apa-apa excuse yang boleh digunakan untuk menggunapakai wang tersebut. Maka oleh itu setiap hari saudara dalam dosa-dosa besar" saya cuba menerangkan sedikit impak terhadap pendiriannya tadi.

"Satu lagi nak bertanya saudara, kalau semua bank Islam tu bohong dan haram, so pada pandangan saudara berbillion umat Islam di seluruh dnunia hari ini, haram sama sekali untuk menggunakan bank islam jika demikian bolehkah mereka menggunakan bank konvensional?"

" Ya boleh, sebab kedua-duanya sama sahaja, malah bank konvensional lagi kurang beban" katanya mudah.

Inilah jenis biasa orang awam yang berlagak lebih mahir dari ulama fiqh terpakar di seluruh dunia yang telah mengeluarkan resolusi lengkap dan pendirian berkenaan bank-bank islam. Akhirnya, keutamaan tertumpu kepada harga, harga dan harga. Padahal dalam Islam, harga bukan penentu halal haram sesebuah transaksi. Kontrak adalah penentunya, kontrak datang dengan syarat dan rukun, bukan hanya nama semata.

Itulah fenomena yang berlaku hari ini, pendirian dibuat tanpa ilmu yang mencukupi, ilmu yang tidak ‘up to date' memang membahayakan dan akhirnya menjerat diri sendiri. Pendirian ‘jahil' sebegitu akhirnya juga menutup peluang umat Islam untuk bermuʿāmalāt secara halal bersandarkan ijtihad ulama berkelayakan.

tidak yakin itu adalah arah kiblah yang betul, solat kita akan menjadi TIDAK SAH. Namun, apabila kita menghadap kiblah setelah disarankan oleh seseorang yang boleh diyakini keilmuannya, solat kita adalah sah.

Justeru, sebuah keyakinan yang disimpul dari proses ilmu itu penting untuk menentukan hukum yang khusus ke atas ʿibadah dan muʿamalāt seseorang. Jika seseorang yakin (walaupun dalam kejahilan) bahawa fiat money itu adalahYAKIN DAN TIDAK YAKIN

Satu contoh kesan ilmu yang dipegang terhadap sesuatu ibadah, adalah jika kita solat menghadap satu arah yang seorang itu sendiri riba dan tidak ada sebarang konsep dalam fiqh yang membenarkannya, tatkala itu hukum ke atas dirinya adalah HARAM.

Bagi seseorang awam yang memhami tahap ‘awamnya' lalu bertaklid kepada pandangan majoriti ulama Fiqh kontemporari yang mengharuskan penggunaan matawang kertas sedia ada, malah diwajibkan zakat atas wang kertas yang dimiliki setelah cukup hawl dan nisabnya. Maka mereka terselamat dari melakukan dosa setiap hari, kerana mereka berpegang kepada fatwa (ijtihad) ulama yang berkelayakan.

Manakala, bagi mereka yang ingin bertaklid atau kononnya ‘analisa' lalu cenderung kepada ulama yang mengharamkan, terpulang kepada mereka, tetapi syaratnya adalah mereka wajib TIDAK MENGGUNAKAN WANG KERTAS, kerana itu bertentangan dengan keyakinannya (yang haram tanpa excuse dan ‘madah berhelah') dan jika dia terlibat juga, bermakna dia SEDANG bergelumang dalam DOSA besar setiap hari.

Itu hanya satu contoh, bagaimana keyakinan seseorang dan hukum dipegang punyai kesan, implikasi dan tanggungjawab ke atas dirinya.

Artikel saya ini tidak berhasrat menjawab contoh kes dan soalan di atas secara terperinci, kerana sebahagiannya telah dijawab manakala sebahagian yang lain memerlukan proses pengajian yang teknikal dan proper untuk pembaca memahaminya. Sama seperti orang awam dalam bidang perubatan, yang ingin memahami fungsi jantung, prosesnya, dan jenis ubatannya, side effect setiap ubat yang diambil, bacaan graph ECG jantung, kaitannya dengan strok dan banyak lagi.

POINT SAYA ADALAH..

Apa yang ingin saya kongsikan adalah, isu berkenaan perbankan dan kewangan Islam dalam rangka kewangan konvensional TIDAK DAN BUKAN satu isu yang boleh dibincang oleh semua. Ramai yang cuba berbincang berdasarkan sedikit pengalaman peribadi ketika membeli kereta, rumah, kad kredit dan sebagainya. Namun pengalaman sedemikian amat tidak mencukupi untuk melihat big picture and whole story di sebalik fatwa majlis Fiqh. Ia berbeza dengan ilmu tidak bersifat teknikal yang saya sebelum ini. Ilmu berkenaan hal ini adalah bersifat teknikal.

Ia disebabkan kefahaman berkenaannya memerlukan kefahaman beberapa displin ilmu teknikal seperti

Fiqh Muʿamalāt, seluruh bab dalam topik muʿamalāt māliah.
Usūl Fiqh, khususnya perbincangan berkenaan dalālah, cara istinbad dan taʿarudh wa tarjih.
Maqāṣid Al-Sharīʿah, khususnya pertimbangan masalahat dan mudarat dan kaedah penentuannya.
Fungsi bank sebagai intermediary and kebolehlaksanaan fungsi sebagai trader,
Aplikasi sebenar produk perbankan Islam, aliran kontrak dan sebagainya.
Asset and liabilities di bank
Displin penentuan harga aset dalam Islam, apa yang dibenar dan yang tidak dibenar serta hujjah,
Qabaḍh Hukmi dan bentuk di zaman moden serta aplikasinya
Uundang-undang berkaitan (seperti akta bank Islam dan Takaful),
Shariah governance framework,
Konsep-konsep dan pelaksanaan ibraʾ, Wakalah, Muqassah, Tafāhum Jānibi, Muwāṭaʾah, ʿUqud murakkabah, Wa'ad, ʾUjr, Qardh, konsep Ḍhaʿ wa taʿajjal, hiyal yang diizinkan, makhraj syarʿi dan Al-Ghunmu Bi Al-Ghurmi pelbagai lagi.
Konsep beneficial ownership di dalamFiqh Islam.

Cuba saya tanya kepada pembaca sekalian, adakah saudara dan saudari telah ‘masak' dan faham item yang tersenarai di atas. ?

Jika belum, nyatalah orang tersebut adalah ‘orang awam' dalam hal dan isu kewangan dan perbankan Islam. Ikhlas saya nyatakan, mereka yang kabur berkenaan hal di atas belum punyai kelayakan untuk mengkritik secara terbuka seolah punyai kelayakan. Untuk menyampuk perbincangan sang pakar, kita terlebih dahulu mesti menyediakan tapak asas yang kukuh agar bahasa yang sama peringkat boleh digunakan.

Jika tidak, individu tersebut hanya akan membuka pekung di mindanya sahaja. Itulah sifat kebanyakannya, menyebabkan tiada pakar yang ingin menyahut ‘kokokannya' kerana dirasakan, kurang priotity melayan orang yang tidak dapat memahami laras bahasa ilmu yang sama. Kerana hingga ke akhir, dia tetap tidak akan dapat memahami.

Kalau ilmu tidak penting dalam hal ini, Allah tidak akan mengingatkan kita :

قلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Ertinya : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"" Sesungguhnya orang yang beraqallah yang dapat menerima pelajaran" ( Az-Zumar : 9)

‘Orang awam' sudah tentu boleh bertanya dan menyuarakan kekeliruan, tetapi jangan sewenangnya mendabik dada merasa diri dan pandangannya di puncak kebenaran.

Demi Allah, saya tidak mengutarakan istilah-istilah di atas kerana ingin menggerunkan dan mengelirukan pembaca dengan istilah-istilah yang bertujuan melemahkan hujjah sesiapa atau menjatuhkan sesiapa.

Saya hanya ingin kita hormati displin ilmu dan pemiliknya. Itulah proses basic yang saya sendiri perlu lalui dan telah dilalui juga oleh semua ulama fiqh dan perbankan Islam di seluruh dunia. Hanya dengan gabungan kefahaman itu, kita akan sedar mengapa perlu perbankan Islam dan dimana kekuatan dan kelemahannya. Jika ada mengapa kelemahan, mengapa ia berlaku dan adakah ia boleh diubah dengan mudah dan apakah kesannya terhadap hukum, orang ramai dan sebagainya.

ISU WAHABI

Isu jenama dan label Wahabi adalah satu lagi jenis ilmu yang menurut penelitian saya, TIDAK MAMPU difahami secara adil dan betul oleh orang awam. Hatta sebahagian ilmuan Islam yang tidak specialize bidang tersebut juga kurang kemampuan. Sama seperti kesnya di dalam bidang Fiqh Kewangan yang sentiasa ketandusan pakar dari kalangan ulama Fiqh di seluruh dunia.

Namun apabila isu ini dibincangkan secara terpecah-pecah, akhirnya semua menjadi keliru dan timbul pihak awam yang menjadi pengikut serta begitu agresif menghentam di antara satu sama lain.

Manakan tidak, bagi memahami sebenar-benarnya isu wahabi sesat atau tidak, perbincangannya terlalu banyak kaitan dengan pelbagai displin ilmu dan topik yang sukar sekali mampu difahami oleh orang awam, sebagai contoh :

Perlu faham istilah Wahabi asalnya dari mana, siapa menamakannya, apa motifnya.
Perlu punyai kefahamanlatara sejarah Islam di waktu kewujudannya,
Perlu fahami Fiqh Daʿwah dan Fiqh al-Waqiʿ serta perbezaaan cara gerakan dakwah di satu-satu tempat.
Perlu memahami latar belakang pergeseran pengikut mazhab yang telah wujud sejak kurun kedua hijrah yang menyumbang kepada tuduh menuduh, sesat menyesat, kutuk mengutuk.
Perlu mehami isu aqidah yang teknikal seperti sifat Allah, ayāt mutasyābiḥah dan hukum taʾwilannya, perbezaan taʾwil dan tafsir, Taʾwil bi al-Raʾyi dan Bi Al-Maʾthur, Allah bertempat atau tidak, status hadīth Ahād, Zonni al-Dalālah dalam dalil-dalil berkaitan ʿAqīdah,
Perlu memahami apa mazhab empat dan pegangan fiqh mereka agar tidak tersilap menggelar mazhab selain Syafiʿi sebagai Wahabi.
Perlu memahami adakah pandangan marjuh boleh dipakai oleh orang awam yang tiada asas.
Fahami ijtihad mazhab Syafiʿi dalam cabang Fiqh dan keharusan orang awam berpegang dengannya walau dilihat lemah oleh ulama muhaqiqin (penganalisa) moden.
Fahami pembahagian status orang awam kepada Muttabiʿ, Muḥāfiz, Muqallid, ʿAwwām (Mazhab al-Mufti) dan Jāhil. Agar kita tidak memberatkan mereka dengan perkara yang diluar kemampuan, mengajar mereka perkara yang boleh menambah keserabutan.
Itulah serba sedikit cabang ilmu yang mesti dikuasi oleh sesiapa sahaja yang ingin mencampuri perdebatan dan perbincangan berkenaan wahabi, Ahli sunnah wal Jamaʿah dan yang berkait dengannya.

Selagi orang awam itu zero ilmunya atau hampir zero berkenaan hal tersebut, selagi itulah perbincangan dan perdebatan itu hanya lebih menjurus kepada mudarat kepada orang awam berbanding manfaat.

Biarlah isu ini dibincang secara tertutup oleh para ilmuan yang berkelayakan demi menambahkan kemampuan ijtihad mereka, di samping bagi melahirkan pandangan terkuat dan meningkatkan kedalaman ilmu.

Namun bagi orang awam, janganlah lagi dilemparkan isu ini kepada mereka. Nanti ibarat si buta yang tidak pernah mengenal beza harimau dan kucing. Lalu apabila dilempar kepadanya seekor harimau, lalu dipeluknya atas sangkaan ianya kucing. Akhirnya lemparan itu hanya memudaratkannya.

Manakan tidak, akibat tidak faham letak duduk isu ini dengan baik, ada orang awam yang memulakan aktiviti perang mulut, tulisan. Gelaran kafir mengkafir kerap menjadi destinasinya, gelaran Wahabi, Ahbash menjadi penyedap jiwa amarah dan bukan lagi hasil hati yang tulus yang inginkan redha Allah.

Akhirnya kedua-duanya menerima mudarat menurut hukum Islam kerana menggelar sesat dan kafir seseorang tanpa hujjah yang putus akan memantulkan ‘sesat' dan ‘kafir' itu kepada diri penuduh.

KESIMPULAN

Cukuplah dua isu besar tadi saya pilih sebagai usaha untuk mengajak masayarakat kita lebih bertanggungjawab terhadap ilmu dan ilmuan. Kita bimbang, apabila semua orang ingin bercakap dalam semua perkara, kelak nanti yang sesat dan tersesat dilihat benar, yang benar dianggap salah dan dosa. Tatkala itu, lahirlah manusia yang mengajak kepada kamungkaran dan melarang dari kebaikan.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

Ertinya : Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf.. (At-Tawbah : 67)

Akhirnya mereka jatuh dalam ciri kumpulan Munafiq sama ada secara sedar atau tidak sedar. Naʿūdhubillah.

Tidaklah artikel saya ini ingin merakamkan ekslusiviti sesuatu perbincangan ilmu terhadap sesuatu kumpulan, cuma saya ingin menegaskan, hak perbincangan dan perdebatan adalah sememangnya ekslusif bagi ahlinya, yang bukan ahli, kamu boleh membaca dan berfikir namun, pendirian yang terbaik hanya mampu seseorang itu dapati setelah kamu sendiri mampu memahami setiap bait, teknikaliti dan perkataan yang digunakan oleh ilmuan yang berhujjah. Kefahaman itu tidak akan menjelma kecuali dengan usaha keras memahami selok belok ilmu berkaitan terlebih dahulu.

Bagi orang awam, mereka sangat-sangat digalakkan bertanya dan bukan tanpa adab mengkritik keputusan para ilmuan sedang ilmu di dada terlalu gersang. Namun bantahan, ayat dan perkataan yang digunakan ketika mengkritik ibarat diri seorang mujtahid ulung. Hakikatnya, diri itu hanyalah seorang yang jahil tetapi merasa berilmu.

Ingatlah, Allah sama sekali tidak membeban semua Muslim untuk mampu memehami semua isu berkait dengan agama dengan sempurna, kerana itu wujudnya arahan Allah :-

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Ertinya : Tanyalah kepada yang berilmu dan mengethaui apabila kamu tidak mengetahui ( An-Nahl : 43)

Dalam ayat ini jelas, Allah mengarahkan paling minima kepada tiga perkara iaitu :

· ketahuilah had ilmu kita,
· kenali ahli dan pakar dalam bidangnya
· tanyalah kepada yang pakar terbabit apabila ingin menetapkan pendirian.
Namun, tidak dinafikan, dari kalangan ilmuan itu, ada yang dari spesis yang suka bertelagah, bergaduh, debat dan hina, kutuk, kondem dan sebagainya, lalu kita semua WAJIB bijak dalam memilih pakar (ilmuan atau ulama) yang munsif lagi tawāḍuʿ. Pilihlah yang menyatukan dan bukan memecahkan, yang membina dan bukan meruntuh.

Sedarilah bukan semua yang berilmu itu soleh dan baik di sisi Allah. Minda dan jiwa berilmu tidak semestinya diamalkan, yang diamalkan tidak semestinya ikhlas dan meresap dalam hati hingga mampu melahirkan insan berilmu lagi soleh. Berusahalah kita semua...agar menemuinya sebelum ajal menemui kita.

SekianZaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
Sejarah Latar belakang

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah [[haji].

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. [1].Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero)dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk).

Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.
Prinsip perbankan syariah


Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain [2]:

* Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
* Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
* Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
* Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
* Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain: [sunting] Jasa untuk peminjam dana

* Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. [3]
* Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan[4]
* Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah. [5]
* Takaful (asuransi islam)Jasa untuk penyimpan dana

* Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. [6]
* Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.


Tantangan Pengelolaan Dana

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.

Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global. [sunting] Penghimpunan dana

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.

Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.

General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.

Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarman, bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional. "Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional," kata Adiwarman menjelaskan pola perilaku nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.

Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.

Perbankan syariah sempat dituding "kurang gaul" dalam lingkungan pembiayaan karena sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah pada bank konvensional justru memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Wahyu Dwi Agung meyakini, dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh debitor, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (non-performing financings) pada perbankan syariah tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret lalu. Rasio ini dinilai masih terkendali.

Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah.

Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk kemaslahatanPrinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain

Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya[1].Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

*Jasa untuk peminjam dana

Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah. (asuransi islam)

*Jasa untuk penyimpan dana

Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.
Tantangan Pengelolaan Dana

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.

Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.


Penghimpunan dana

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.

Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.

General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.

Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarman, bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional. "Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional," kata Adiwarman menjelaskan pola perilaku nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.

Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.

Perbankan syariah sempat dituding "kurang gaul" dalam lingkungan pembiayaan karena sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah pada bank konvensional justru memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Wahyu Dwi Agung meyakini, dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh debitor, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (non-performing financings) pada perbankan syariah tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret lalu. Rasio ini dinilai masih terkendali.

Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah.

Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk kemaslahatan.

Menurut saya apa yang dinamakan sistim perbankan syariah, bukanlah sebuah sistim perbankan Islam tetapi sebuah sistim perbankan konvevsional yang mengubah sistim bunga menjadi sistim jual beli dan bagihasil. Sebuah kegiatan ekonomi Islam harus bersumbae pada ekonomi Islam yang hanya bersumber pada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, bukan bersumber pada sistim ekonomi konvensional. Mengapa dikatakan bukan sistim perbankan Islam, karena summber acuannya yaitu ekonomi Islam itu belum ada. Yang ada baru berupa sinyalemen, yaitu ciri ciri, perbandingan dengan ekonomi konvensional, sehingga sosok Ekonomi Islam itu tidak jelas atau dapat dikatakan belum ada kesepakatan kita apa itu sosok Ekonomi Islam. Kondisi ini sangat berbahaya manakala sistim perbankan syariah ini, sudah mengklaim sebagai ekonomi Islam. Lihat Festival Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Bank Indonesia, isinya perbankan melulu, yang merupakan bank konvensional yang mengubah sistim bunga menjadi sistin jual beli dan bagihasil dan masih mem"bench mark" bank konvensional.
Sunday, April 25, 2010

r i n t i h a n k u....


alhamdulillah...
aku bersyukur lagi,
hampir-hampir ku rasa bagaikan sedang lari dari landasan syariat,
aku semakin lemah untuk melangkah,
bukan aku x cuba lagi hari ini,
tapi hatiku benar2 kecewa,
teramat sangat...pedih...
aku memandang...xku nampak yang lain dari kejahilan diri ini...
kerdilnya diri ini...
setiap langkah hambur...
berterabur,aku keluar lagi..
melihat dari segala sudut dan segi,
masih tercari2....
dan sekarang,aku dah lelah.....
itu baru detik nih...belum ku petik sejarah mereka,
masih jauh lagi..
Ya Allah....aku tahu Kau Maha Mendengar,
segala rintihan hatiku,
bukan aku menangis kerana ku kesal dengan keadaanku,
tapi xdpt ku tahan air mata ini,
dari terus mengalir lagi,
aku ketandusan...
apa yang aku ada??
ilmu???
masih belum cukup,
ku tabah..carilah...
tapi aku sangat mengharap keberkatan darinya,
aku tahu..bukanlah aku antara mereka,
aku mencari diri ini,dalam kekusutan yang aku sendiri tidak pasti..
aku mahukan seseorang yang memahami,
isi hati ini,biar dia tahu..
yang aku bukanlah setenang yang mereka sangkakan...
dan aku..bersendiri lagi dikala ini..
memencilkan & melihat diri yang gersang ini,
penuh dengan dosa,
astagfirullahala'zim...
ku ungkap berulang2 kali..
mencari ketbhan dengan nur illahi..
Aku mohon Ya Allah..untuk terus berubah...
ke arah siratul mustaqim....
bantulah aku ya Allah.....
ketandusan memohon rintih simpati dari si hati yang semakin rapuh meneraju onak dari liku2 kehidupan.....r i n t i h a n h a t i k u....

FOREX???....SIGNAL INDIKATOR AKURAT....

“Penemuan SPEKTAKULER sebuah Forex System indicator yang dapat menganalisa seluruh pair mata uang dalam waktu 5 menit…secara cepat, akurat & profit”

Apakah anda mengalami hal seperti dalam judul e-book samping ?

Jika YA, maka sekarang saatnya tinggalkan cara kuno tersebut dan gunakan SMART FOREX SYSTEM + Support yang akan membantu anda trading dan langsung mempraktekannya setiap hari sehingga anda lebih memahami dari pada hanya membaca Ebook dan menggunakan indicator/robot/ea yang semakin menghabiskan modal forex anda.
Apakah anda ingin mendapatkan profit ribuan US$ secara rutin setiap bulan melalui forex trading, dan sepanjang hidup tanpa meninggalkan aktivitas anda sehari-hari? Bahkan hanya dengan modal US$10 dan bekerja 5 menit sehari serta dapat dilakukan dari kamar tidur sekalipun ataupun dimana saja anda suka selama ada komputer/laptop dengan jaringan internet?

Jika jawabanya YA segera ubah pola berfikir anda mulai sekarang, maka kami akan tunjukkan bagaimana anda mendapatkan apa yang anda inginkan.

Harap hentikan aktivitas anda sejenak dan simak baik-baik tulisan kami. Maka anda akan terkejut bagaimana hal ini mungkin terjadi !! Lihatlah kami telah berhasil mendapatkan profit sampai ribuan dollar dalam sebulan dengan mudah tanpa harus meninggalkan kesibukan sehari-hari. Dan semua kami dapat hanya dengan bantuan forex Indicator SMART FOREX SYSTEM.

Kami tunjukkan Screenshot LIVE ACCOUNT
- No. Simulation & No. Demo Account-SMART FOREX SYSTEM
mampu menghasilkan $ 2,569.96 hanya dalam 7 hari. Dan semua itu hanya butuh waktu untuk Online 5 menit sehari. Menakjubkan bagaimana itu mungkin terjadi ...???
Apakah masih ragu-ragu dengan keakuratan
SMART FOREX SYSTEM ?
Silahkan lihat screenshot lanjutan di bawah ini :


Tidak perlu diragukan lagi keakuratan SMART FOREX SYSTEM
dan yang paling penting adalah, anda hanya membutuhkan waktu 5 menit dalam sehari untuk mendapatkan ratusan pips per bulan.
Lihatlah bagaimana profit terus menerus dihasilkan dengan mudah melalui forex tradingSimak kesaksian member kami yang sudah memakai SMART FOREX SYSTEM


Saya mula membeli system ini pada 30 Mei 2009 (dalam pukul 3.00 am sedang melayan baby terjaga) dan saya terima system ini pada keesokkan harinya. Pada pagi Isnin (1/6/09) saya test system pada akaun real account terus profit usd 176.00 itu pun saya exit awal tidak yakin pada signal yang dikeluarkan. Padahal pergerakan matawang pada hari tersebut melebihi TP yang dikeluarkan oleh signal. Pada hari ke 2, Selasa (2/6/09) saya open signal SFS sekali lagi. Signal menunjukan buy pada matawang GBPJPY dengan TP 159.15 saya terus open position buy pada kedudukan 158.34. Selepas open position pergerakan GBPJPY down (-170) dah mula gelabah terus contact admin SFS bertanya apakah yang harus dilakukan samaada nak cut loss atau tidak. Admin minta saya ikut signal. Alhamdullillah malam itu TP USD 116.00. Apa yang saya nak beritahu saudara-saudara sekalian bahawa system SFS ini memang hebat. Inilah system yang saya tercari-cari selama ini walaupun harganya Rp. 600.000 / RM234 / US$60 tetapi berbalai membeli. 3 hari tading menggunakan SFS saya dah dapat USD 300.00 = RM 1050.00. Apalah nak dibandingkan dengan RM234.00 semasa membelinya. Sebenarnya saya telah banyak membeli indicator itu dan ini malah pernah juga membeli robat forex semuanya tak berbaloi hanya merugikan, tetapi dengan system SFS alhamdullillah.

Ahmad Syarir Abdullah
Kemaman, Terengganu, Malaysia


Profit dari forex jauh lebih besar dari gaji kantor saya

Testimonial saya disini terutama saya tujukan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada www.smart-forex-system.com dengan produk utamanya "smart forex system" yang sungguh luar biasa hebat dan mengubah hidup saya menjadi lebih sukses & bebas financial.

Nama saya Haryanto Thamrin, bekerja sebagai salah staff di sebuah perusahaan Future Trading di Jakarta. Dan juga trading forex sendiri sejak tahun 2006 dan baru kali ini saya bisa mendapatkan profit konsisten dari forex trading.

Saya sudah menggunakan smart forex system sejak November 2008, baru kali ini saya menemukan suatu forex indikator yang spektakuler, hanya dengan 5 menit saja (bahkan kurang dari 5 menit) bisa mendapatkan signal buy sell yang sangat akurat, dan kita hanya mengikuti saja, mudah sekali bagi kita yang tidak pandai menganalisa dengan ber macam2 indikator yang memusingkan kepala.
Tidak terhitung sudah berapa kali saya coba-coba indikator atau robot trading (ea), semuanya tidak membuahkan hasil, semakin menambah stress karena loss. Setelah akhirnya saya menemukan smart forex system, akhirnya tibalah saat saya meraih profit. Dan yang lebih menyenangkan adalah saya tetap bisa trading forex tanpa meninggalkan pekerjaan, karena waktu trading forex saya hanya 5-10 menit saja sehari dengan bantuan smart forex system.
Terus terang, penghasilan dari forex saya sekarang jauh lebih besar dibanding gaji di perusahaan saya bekerja. Dalam 1 bulan saya bisa meraih keuntungan minimal 20juta dari forex. Sungguh sukses yang sangat saya dambakan.

Semoga testimonial ini menjadi pemicu para pemain forex yang telah lama mencari-cari forex indikator/robot tetapi gagal juga, segeralah beralih ke Smart Forex System, tinggalkanlah cara trading forex anda yang tidak efektif, dan menggapai puncak sukses bersama 'smart forex system'.

Haryanto Thamrin ht19..@yahoo.com Jl. Lebak Indah .... Jakarta Selatan

Apakah anda kecewa, frustasi, dan hampir bangkrut karena forex trading ?

Apakah anda tidak mempunyai waktu untuk berlama-lama di depan computer saat bermain forex?

Apakah anda ingin memiliki suatu forex system yang hanya dalam waktu 5 menit dapat menentukan buy atau sell secara cepat, tepat & profit?

Pertanyaan di atas akan terjawab semuanya disini !Selamat ..... anda baru saja menemukan sebuah website yang membuka rahasia tentang bagaimana meraih keuntungan dalam forex trading, meskipun anda sibuk bekerja atau melakukan aktifitas yang lain.


Baca & ikuti penjelasan kami secara seksama di bawah ini:

Ada apa dengan "SMART FOREX SYSTEM" ????.... SMART FOREX SYSTEM adalah automatic forex signal indicator hasil rancangan para trader profesional yang berpengalaman yang berguna tidak hanya membantu anda yang sedang belajar forex tetapi juga bagi mereka yang sudah lama melakukan investasi di forex online trading, sehingga investasi forex anda menjadi lebih mudah, profitable dan menyenangkan tanpa harus dipusingkan dengan berbagai macam alat analisis technical dan fundamental.
SMART FOREX SYSTEM adalah signal indicator yang dapat melipatgandakan penghasilan anda menjadi ratusan bahkan ribuan dollar, hanya jika anda tahu cara dan strateginya. Jadi jangan kemana-mana pastikan anda tetap mengikuti penjelasan kami berikutnya.

SMART FOREX SYSTEM sangat mudah digunakan! Anda dapat mulai menghasilkan uang segera!

Mungkin anda bertanya benarkah SMART FOREX SYSTEM semudah itu ? Hanya cukup menyisihkan waktu 5 menit sehari dan bisa menghasilkan profit dalam forex trading ? Lalu apa bedanya SMART FOREX SYSTEM dengan methode lainnya?

Lihat bagaimana anda menggunakan menthode lain. Harus anda tunggu setiap harinya untuk mendapatkan Signal atau prediksi tentang market yang bagus. Dan belum tentu semua itu menghasilkan profit bagi anda.

Dan lihat tampilan indicator yang umumnya anda temui selalu tampak kacau
( seperti gambar di bawah ini ) dan selalu tidak valid signal prediksinya.Dan repotnya anda selalu menunggu signal prediksi keluar sampai berjam-jam di depan komputer !! Sungguh menjengkelkan anda bukan ?seperti indicator di bawah ini:*Tampilan di atas adalah indicator yang umum di internet yang kacau balau dan tidak akurat, serta memakan banyak waktu dan tenaga. Sehingga anda akan jenuh, pusing, bahkan pekerjaan anda lainnya akan terbengkelai.

= Dan mari kita bandingkan dengan SMART FOREX SYSTEM =

Lihat gambar di bawah, bagaimana Indicator SMART FOREX SYSTEM melakukan analisa lebih dari 25 mata uang (pairs) dengan mudah dan hanya 2 menit saja !!

Lalu anda mulai melakukan transaksi untuk BUY atau SELL. Dan total yang semua anda lakukan tidak lebih 5 menit !! Cepat, simple dan menyenangkan !

Dan apakah anda tahu kesalahan terbesar dari seorang forex trader adalah hanya transaksi di 1 mata uang dan menggunakan 1 time frame saja lalu tiap hari selalu memaksakan open posisi walaupun sebenarnya market sedang SIDEWAY?

Apabila anda seorang trader maka anda harus nya sadar bahwa tidak setiap hari market bisa kita OPEN dan transaksikan. Maka dari itu kami mengambil dan melakukan analisa 25 mata uang untuk bertransaksi.


Signal yang akan anda terima setiap hari seperti di bawah ini :* Tampilan SMART FOREX SYSTEM yang akurat dan handal dalam memprediksi dengan cepat

Lalu bagaimana SMART FOREX SYSTEM melakukan Analisa dan apa saja kelebihan SMART FOREX SYSTEM


SMART FOREX SYSTEM menggunakan 11 indicator untuk menganalisa Market dan Signal prediksi dari SMART FOREX SYSTEM tidak REPAINT (sering hilang dan muncul lagi)

SMART FOREX SYSTEM mengambil data 5 bulan yang lalu dan data dari Time Frame M30 sampai D1 untuk di analisa menjadi Signal Prediksi dan tiap hari selalu mengeluarkan signal prediksi yang baru

SMART FOREX SYSTEM menggunakan sistem FOLLOW THE TREND sebagai acuan trading. Dan memadukan ilmu Eliot Wave, Fibonanci yang di gabung dengan indicator lain untuk menghasilkan Signal Prediksi

SMART FOREX SYSTEM cukup di pasang di M30 pada 1 pair saja, maka secara otomatis SMART FOREX SYSTEM akan mengambil data dari M30 sampai D1 pada 25 mata uang dunia

Dengan otomatis memberikan Target Point (TP) menjadikan SMART FOREX SYSTEM cukup akurat dan handal di semua pair, tidak perlu anda menunggu seharian untuk mendapatkan signal


SMART FOREX SYSTEM bisa di pakai di semua Forex Broker dunia seperti FXDD , FXPro, INSTAFOREX, IBFX, REAL TRADE, FXOPEN, MG Forex, SAXO Bank, Easy Forex dan lain sebagainya yang ber-platform Meta Trader 4 (MT4).
Bila anda trading forex di Marketiva, maka melihat Smart Forex System di Meta Trader 4, lalu melakukan Buy/Sell manual di Streamster Marketiva.TESTIMONIAL DARI PARA PENGGUNA SMART FOREX SYSTEM
TERUS BERDATANGAN PADA KAMI

Dengan SMART FOREX SYSTEM, profit min $2000/bulan

Sudah sekian lama saya trading forex dan ber ganti-ganti macam indicator, bahkan juga expert advisor atau yang lebih dikenal dengan robot trading, tidak satupun yang berhasil.
Setelah saya mendapatkan informasi dari teman sebagai pengguna smart forex system, maka saya tertarik untuk mencobanya, lalu saya beli smart forex system dan langsung menggunakannya.

Pertama-tama saya gunakan smart forex system sangat kagum betapa cepatnya melakukan analisa sehingga memunculkan signal buy atau sell hanya hitungan menit saja.

Dan saya ikuti signal yang muncul, terus menerus, ternyata memang beda dengan yang lain, akurat dan menghasilkan. Benar-benar senang sekali, harapan saya selama ini untuk bisa menghasilkan uang dari forex trading ternyata menjadi kenyataan.
Sampai saat ini saya konsisten menggunakan smart forex system, dan saya buang/hapus semua indikator/ea yang ada di hardisk saya karena saya anggap tidak berguna lagi, hanya smart forex system yang saya percayai.
Anda boleh percaya atau tidak, dalam 1 bulan minimal $2000 bisa saya dapatkan.
Saya berikan salah satu bukti detailed statement saya.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada pencipta smart forex system yang sangat genius menciptakan forex indikator signal yang sangat akurat, sangat cepat dan sangat simple, memang pantas dengan slogan "HANYA 5 MENIT".
Saya ucapkan terima kasih juga pada teman saya Pak.Romy yang mengenalkan saya dengan smart forex system, thank you pak, semoga sukses bersama melalui forex trading.
Ruslan Effendi rus....@yahoo.co.id Jl. Krakatau Ujung ........... ,Medan
Testimonial pengguna SMART FOREX SYSTEM


Saya telah banyak membeli indicator forex, termasuk yang hangat diperkatakan dalam mana-mana forum barat. dan juga banyak EA yang dibeli supaya dapat membantu saya dalam berjaya dalam forex trading ini. namun kebanyakannya gagal. namun setelah memberi SFS ini, inilah kali pertama saya dapat menggandakan deposit saya dengan purata 100pips sehari. Ini adalah indicator terbaik dan sesiapa yang ingin berjaya dlam forex trading, patut dapatkan indicator ini.

Mohd Hafizuddin Abd Rahman, from Kuala Terengganu - MalaysiaTerima kasih saya ucapkan pada SFS team, karena telah memberikan suatu trading system yang sangat mudah dipahami & menurut saya paling mudah + simple di antara trading system/indikator yang pernah saya gunakan, tetapi paling MANTAP dan paling stabil dalam meraih profit. Maju terus SFS team....Bravo
Nurcahyo Adipratama, from Yogyakarta - IndonesiaUnbelievable!! saya letak indicator pada MT4 pada waktu pagi tu (dah nampak signal) dan close my PC. Petang balik dari kerja Waowww GBP/USD 50 pips.. kalau saya buat TP tu tinggi sikit mungkin saya boleh dapat 70 - 80 pips pada hari itu saja. Bayangkan kalau acc standard 1 pips=USD10... satu hari saja dah hampir USD800 boleh dapat.
Saya betul-betul berpuas hati dgn teknik Smart Forex System ni.
Tahniah Smart Forex System !
Ahmad Bin Awang, from Melaka - MalaysiaSudah 1th saya trading forex selalu lebih banyak loss nya daripada profit, banyak indikator atau robot trading/ea yang saya pakai, semuanya kacau malah menambah loss, ternyata hanya smart forex system/sfs yang paling OK & profit...profit...profit.....
Ruddy D, from Surabaya - IndonesiaJadi masihkah anda ragu dengan SMART FOREX SYSTEM yang mana membuat semua jadi LEBIH SMART, LEBIH SIMPLE, dan LEBIH PROFIT sehingga :


Anda tidak perlu pusing untuk menunggu signal keluar apakah grafik akan turun atau naik. Yang membuat waktu anda terbuang sia-sia.

Anda tidak akan pusing dengan tampilan indikator yang memenuhi chart dan itu semua membuat anda binggung. Yang anda lakukan hanya bertransaksi sesuai dengan signal yang telah ada.

Anda hanya perlu nyalakan komputer, lihat SMART FOREX SYSTEM, & ikuti signal yang muncul secara langsung hanya dalam 2- 5 menit. Dan biarkan Target Point tersentuh & profit. Sangat mudah bukan??? pemula pun sangat cepat & mudah menggunakan SMART FOREX SYSTEM

FOREX SIGNAL dari SMART FOREX SYSTEM memberikan kemudahan dalam forex trading dan telah banyak digunakan oleh forex traders dengan menggunakan forex broker di bawah ini :


Berapakah nilai investasi anda untuk mendapatkan penawaran SMART FOREX SYSTEM yang unik ini agar bisa segera menghasilkan uang dari forex trading ?
Kami tahu mungkin anda sudah banyak mengeluarkan tenaga dan waktu anda untuk terjun di dunia forex trading tetapi yang anda ikuti seperti Membeli EA dan Indicator di sana sini tetapi tidak membuahkan hasil.
Kami sudah melakukan Research 4 tahun lamanya dan selalu menggunakan SMART FOREX SYSTEM. Seharusnya investasi anda untuk membeli SMART FOREX SYSTEM mencapai jutaan rupiah. Namun demikian anda sekarang bisa mendapatkannya dengan nilai investasi yang lebih ringan

Dapatkan SMART FOREX SYSTEM
hanya dengan
Rp. 600.000 / RM 234 / US$60


Pembayaran melalui :OK, Saya sangat berminat dengan SMART FOREX SYSTEM
Kami akan memberikan FREE SUPER BONUS kepada anda apabila anda
membeli SMART FOREX SYSTEM
Hari ini : Minggu, 25 April , 2010

SUPER BONUS tersebut adalah,
SMART FOREX SYSTEM-PLAN
( Tehnik mendapatkan profit 120% per bulan dengan cara aman, mudah dan pasti )
PENGGANTI E-BOOK GAPPROFIT MANUSCRIPT, JAUH LEBIH BAIK dari GAPPROFIT 1, 2, 3 , tinggakan GAPPROFIT gantikan dengan SMART FOREX SYSTEM PLAN

*NOTE : hanya untuk member yang join mulai 08 July 2009

Jadi hanya dengan Harga Rp. 600.000 / RM234 / US$60 anda mendapatkan SMART FOREX SYSTEM beserta FREE SUPER BONUS. Oleh karena itu anda harus berkata -YA- untuk peluang yang bagus ini !

Klik di sini untuk cara pemesanan & pembayaran

Live Support / Konsultasi / Konfirmasi / Pertanyaan, silahkan chatt dengan kamiCustomer Service :

E-Mail :
support@smart-forex-system.com

FAQ
1. Apakah benar cuma 5 menit kami bisa melakukan trading ?
Jawab : Benar , SMART FOREX SYSTEM merupakan software yang bisa melakukan analisa hanya dengan 2 menit saja dalam sehari tanpa anda perlu menunggu di depan komputer seharian untuk bertransaksi. Bahkan anda bisa melakukan akses walau dari warnet sekalipun.

2. Bagaimana bisa SMART FOREX SYSTEM bisa menganalisa lebih dari 25 mata uang dengan akurat ?
Jawab : SMART FOREX SYSTEM merupakan gabungan dari 11 Indicators dan Fundamental atau NEWS dan merupakan suatu prediksi forex atau valas yang terbukti akurat sampai 99%

3. Apakah SMART FOREX SYSTEM bisa melakukan transaksi setiap hari ?
Jawab : Dengan Smart Forex System anda tidak perlu khawatir untuk memilih mata uang mana saja yang akan di tradingkan, sebab Smart Forex System bisa memenganalisa pergerakan market dan akan di keluarkan prediksinya setiap hari. Jadi anda akan bisa transaksi setiap harinya. Dan setiap harinya prediksi Smart Forex System akan selalu berbeda.

4. Apakah SMART FOREX SYSTEM melakukan transaksi berdasarkan TREND MARKET ?
Jawab : Benar sekali. Smart Forex System melakukan analisa prediksi market berdasarkan TREND dengan berbasis FOLLOW THE TREND atau mengikuti arus TREND dunia saat ini. Jadi Smart Forex System bukanlah sistem scalping ( yang hanya meraih 3-5 point saja ) ataupun SWING TRADING ( yang memanfaatkan pergerakan market hanya untuk meraih 10-15 point saja ).

5. Apakah kami nanti akan di bimbing oleh Live Support selama dan di ajarkan selangkah demi selangkah tentang trading yang benar dengan menggunakan Smart Forex System ?
Jawab : Benar , anda akan dimbing oleh team kami selama hidup dan di ajarkan selangkah demi selangkah ( STEP by STEP ) tentang tata cara trading menggunakan Smart Forex System dengan benar.

6. Berapa profit yang kami dapat kira-kira dalam sebulan bila menggunakan Smart Forex System ?
Jawab : Apabila anda menggunakan Smart Forex System anda akan mendapatkan profit sekitar 70-120% dalam sebulan .

7. Apakah cara menggunakan Smart Forex System sangat mudah ?
Jawab : Benar sekali, anda hanya cukup mengaktifkan Smart Forex System, maka anda dapat melihat signal buy atau sell yang muncul setiap hari, dan anda hanya mengikuti signal tersebut. Tanpa perlu menunggu signal, menganalisa grafik, ataupun membuat kepala anda pusing dengan penampilan indikator yang rumit.

8. Apa yang saya perbuat bila saya tertarik untuk mendapatkan Smart Forex System ?
Jawab : Silahkan klik menu ORDER, pada website ini, maka anda dapat mengetahui cara pemesanan & pembayaran untuk mendapatkan Smart Forex System.

9. Apakah ada system affiliasi / reseller jika menjadi member di website ini ?
Jawab : Tidak ada, kami tidak menyediakan system affiliasi / reseller, karena para member forex trader kami lebih mudah dan lebih senang mendapatkan profit dari forex trading dengan menggunakan SMART FOREX SYSTEM, daripada mereka sibuk melakukan reseller.
Dalam hal ini, kami bertujuan membimbing para member kami untuk mendapatkan profit dari forex trading, bukan dari affiliasi / reseller.

10. Apakah saya sebagai pemula dan dalam tahap BELAJAR FOREX , bisa menggunakan SMART FOREX SYSTEM ?
Jawab : Bisa, karena SMART FOREX SYSTEM sangat mudah dipahami oleh pemula sekalipun yang masih BELAJAR FOREX , bila dibandingkan dengan indikator forex lain maka Smart Forex System paling simple, paling mudah dipahami, paling cepat dimengerti, paling cepat melakukan analisa dan tidak harus melihat chart yang memusingkan kepala.Tunggu apa lagi dan jangan menunda waktu anda. Segera miliki SMART FOREX SYSTEM sekarang juga. Mulailah merubah keadaan finansial anda melalui Forex Trading!
BELAJAR FOREX , FOREX TRADING FOREX SIGNAL FOREX SYSTEM FOREX INDICATOR FOREX ROBOT ANALISA FOREX PREDIKSI BELAJAR FOREX INDONESIA FOREX MALAYSIA FORUM FOREX BEST FOREX SIGNAL MALAYSIA META TRADER ROBOT FOREX EXPERT ADVISOR FOREX SIGNAL MALAYSIA TERBAIK FOREX SIGNAL INDONESIA TERBAIK FOREX AKURAT FOREX SIMPLE FOREX INDIKATOR SMART TAG CLOUD

keNaNGaN HPA

Assalamualaikum...


Hai salam terus membaca buat semua yang membaca saat ini..
hari ini ana utarakan bab "bumi semakin panas"...sebenarnya ni juga adalah judul daripada sebuah filem yang pernah porpular pata tahun 70-an dahulu.tapi tu dulu,sekarang ia tidak lagi menjadi judul filem2 malah menjadikannya sesuatu yang realiti.
BUMI SEMAKIN PANAS??...BETUL KE??....
BETULLL.....
jom baca....
Kita boleh rasakan bertapa panasnya suhu udara.Bulan November,lazimnya hujan turun selebatnya,jesteru panas terik mencecah 42 darjah celcius.KIta sekarang tak boleh lagi memastikan seperti dahulu bahwa Disember dan Januari adalah musim tengkujuh,siang malam ,pagi petang hujan mencurah sedangkan Mac pasti hujan berhenti sama sekali.
pergantian musim semakin tidak jelas..Ynag kita risaukan adalah musim kemarau yang semakin panjang dibanding tahun - tahun sebelumnya.Apakah kerana Tuhan marah dan menghukum kita kerana banyak dosa?..ah! Tuhan itu maha pengasih dan penyayang,Dia bukan pemarah dan tukang balas dendam.
Bumi yang semakin panas itu,sudah pasti merupakan hasil perbuatan kita sendiri.kita sangat tidak pandai mensyukuri dan memelihara rahmat Tuhan kerana dibutakan dan ditulikan oleh sang ego,yang datang bersama rombongan para nafsu.
Ada nafsu mengeruk kekayaan alam tanpa berfikir menlestarikannya,nafsu hidup enak hingga memboroskan sumber energi,nafsu hidup mudah tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam,dan sebagainya.
Ramai orang berfikir pendek,kalau kepanasan ya pasang penghawa dingin sahaja meskipun sesungguhnya memboroskan tenaga.Bahkan,tidak sedikit orang yang masih kehairanan mengapa pohon ditebang sahaja dimasalahkan.
lihatlah,beetapa banyak komplek perumahan mewah meskipun pejabat yang kawasannya hampir tiada pohon yang tumbuh.Menyediakan ruang hijau dianggap merugikan.hutan kecil dianggap paru - paru kota hampir tak tersisa kerana orang menganggap lebih bermanfaat jika digantikan dengan bangunan pencakar langit.
Masih banyak pula individu- individu yang menaikan pepohonan dengan deso alias udik,rumah moden adlah rumah yang lahannya disemin dan tanaman cukup di dalam pot-pot kecil.Kanan,kiri,depan dan belakang habis dipenuhi bangunan.
bila kita boleh menghargai kehidupan sebagaimana seharusnya????........................