Saturday, March 6, 2010

KEWAJIPAN MENERIMA SUNNAH

Terimalah Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi saw dan Tinggalkanlah Segala Yang Dilarang Oleh Nabi saw,Kerana Baginda Lebih Mengetahui Baik dan Buruk Sesuatu Urusan

وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Allah berfirman:”Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Al-Hasyr 59:7)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”, dengan berkata, yakni walau bagaimanapun perintah baginda saw maka laksanakanlah dan walau bagaimanapun larangan baginda saw maka jauhkanlah,kerana baginda pasti memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk”

Diriwayatkan oleh Ahmad,dari Abdullah bin Mas’ud,ia berkata, “Allah telah melaknat perempuan yang mengukir tatoo dan yang meminta tatoo, yang mencabut bulu wajahnya (alisnya), yang membelah (giginya) untuk kecantikan,yang mengubah ciptaan Allah swt”, hal tersebut didengar oleh oleh seorang perempuan dari Bani Asad yang ada didalam rumah, yang biasa dipanggil dengan Ummu Ya’qub,maka dia mendatangi Ibnu Mas’ud dan kemudian berkata, “Apakah benar kamu yang mengatakan begini dan begini?” Dia menjawab, “Mengapa saya tidak melaknak orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw,sedangkan hal itu tertera didalam Al-Quran”, perempuan itu berkata, “Saya telah membaca seluruh isi Al-Quran tetapi saya tidak menemukannya”, Dia berkata, “Kalau kamu membacanya, maka kamu akan mendapatkannya.Tidakkah kamu membaca firman Allah swt, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”, Perempuan itu menjawab, “Tentu”, Dia berkata, “Sesungguhnya rasulullah saw telah melarangnya”, Perempuan itu berkata, “Saya kira keluarga mu juga melakukannya”, Dia berkata, “Pergilah dan lihatlah”, maka perempuan itu pergi dan tidak menemukannya, perempuan itu datang kembali dan berkata, “Saya tidak melihat apa-apa”, Dia berkata, “Kalau saja hal tersebut terjadi,nescaya kami tidak akan bersatu lagi (yakni aku akan menceraikannya” (HR Bukhari no 4887 dalam Fathul Bari (VIII/498), dan Muslim no 2125)

Juga tercantum dalam Ash-Shahihain, dari Abu Hurairah ra,bahawa Rasulullah saw bersabda,”

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه
Rasulullah saw bersabda,”Apabila saya telah memerintahkan sesuatu kepada kalian,maka lakukanlah semampu kalian,dan apa yang saya larang,maka hindarilah” (HR Bukhari dan Muslim)

Ibnu Kathir menafsirkan, “Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” dengan berkata, yakni bertaqwalah dalam melaksanakan perintah-perintahNya dan dalam menghindari larangan-laranganNya kerana hukumanNya sangat keras bagi orang yang melanggar larangan-Nya.

Hadis-Hadis Nabi saw berkenaan pentingnya untuk ittiba’ kepada perintah Nabi saw dan meninggalkan larangan-larangan baginda

صلى الله عليه وسلم قال : دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
Rasulullah saw bersabda,”Biarkanlah aku,apa-apa yang telah aku tinggalkan untukmu,sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan mereka dan sikap mereka yang selalui menyalahi nabi-nabi mereka.Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhilah dan apabila aku memerintahmu dengan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenagamu (semampumu)” (HR Bukhari dan Muslim)

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى
Rasulullah saw bersabda,”Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang menolak”, dikatakan: “Siapakah yang menolak ya Rasulullah?” Beliau bersabda,”Barangsiapa taat (setia) kepadaku dia pasti masuk syurga dan barangsiapa mendurhakai maka bererti dia menolak” (HR Bukhari)

MaSaLAh aGamA-IbADah

Soalan; ustaz, apakah diterima puasa orang yg sengaja meninggalkan solat? kerana saya melihat ramai orang yg berpusa tapi tidak mengerjakan solat.

Jawapan;

Orang yang meninggalkan solat jika ia meninggalkannya kerana mengingkari atau menolak kewajipan tersebut, maka ia murtad dari agama dengan sepakat (ijmak) para ulamak. Orang yang murtad tidak sah ibadahnya termasuk puasa.

Adapun jika ia meninggalkan solat kerana malas atau segan (yakni ia masih mengakui kewajipan solat, cuma ia malas melakukannya) , maka para ulamak berbeza pandangan tentang hukumnya;

1. Imam Ahmad berpandangan; ia adalah kafir.
2. Jumhur ulamak berpandangan; ia fasiq, yakni tidaklah menjadi kafir, akan tetapi telah melakukan dosa amat besar.

Berpegang kepada pandangan Imam Ahmad tersebut, maka sebahagian ulamak hari ini (terutamannya dari Arab Saudi seperti Syeikh Bin Baz, Ibnu Usaimin dan sebagainya) berpendapat; orang yang tidak menunaikan solat fardhu, tidak sah puasanya, malah juga ibadah-ibadahnya yang lain (zakat, haji, sedekah dan amal-amal soleh selainnya) sehinggalah ia bertaubat kepada Allah dan kembali mengerjakan solat. Berkata Syeikh Ibnu Uthaimin; “Jika kamu berpuasa tanpa mengerakan solat, kami ingin menegaskan kepada kamu; sesungguhnya puasa kamu adalah batal/rosak, tidak sah, tidak memberi manfaat kepada kamu di sisi Allah dan tidak mendekatkan kamu kepadaNya…” (Fatawa Ulama’ Baladil-Haram, hlm. 198).

Adapun berdasarkan pandangan jumhur ulamak (yang tidak menghukum kafir orang yang meninggalkan solat itu); puasa orang itu sah jika ia memenuhi rukun-rukun puasa yang ditetapkan dan tidak melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa. Maksud sah ialah; dia tidak dituntut lagi mengqadha/mengganti puasanya. Namun perlu dipersoalkan; adakah puasanya itu akan diterima oleh Allah sedangkan ia telah mengabaikan ibadah yang cukup besar dalam Islam iaitu solat? Tidak semua ibadah yang sah diterima oleh Allah. Contohnya, seseorang yang mengerjakan solat dengan riyak; solatnya sah (dari sudut Fiqh) apabila cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya, namun solatnya ditolak oleh Allah kerana riyak tersebut. Kerana itu, ulamak-ulamak al-Azhar (seperti Syeikh ‘Atiyah Saqar (bekas ketua Lujnah Fatwa al-Azhar), Dr. Ahmad asy-Syirbasi (bekas pensyarah di Universti al-Azhar), Dr. Muhammad Bakr Ismail, Dr. Muhammad ‘Ali Jum’ah dan ramai lagi), walaupun pendapat mereka tidak sekeras ulamak-ulamak dari Arab Saudi tadi, tetapi mereka menegaskan; “Orang yang tidak mengerjakan solat sekalipun puasanya sah tetapi tidak diterima Allah (yakni tidak diberi pahala)”. Syeikh ‘Atiyah Saqar menulis dalam fatwanya; “Sesiapa berpuasa tanpa mengerjakan solat, puasanya adalah sah dan tidak wajib ia mengulanginya. Akan tetapi dari segi penerimaan (Allah) terhadapnya, maka hadis Nabi s.a.w. menunjukkan ia tidak diterima…”. Hadis yang dimaksudkan oleh Syeikh ‘Atiyah itu ialah sabda Nabi s.a.w. (bermaksud);

“Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukan pendustaan, maka bagi Allah tidak ada keperluan dalam ia meninggalkan makan dan minumnya (yakni Allah tidak berhajat kepada puasanya)” (Riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, at-Tirmizi dan lain-lain dari Abu Hurairah r.a.).

Jika dengan kerana akhlak mazmumah (dusta dan sebagainya) telah pun menyebabkan puasa ditolak oleh Allah, maka lebih-lebih lagilah dengan meninggalkan solat fardhu yang dosanya amatlah besar, berkali-kali ganda lebih besar dari dosa kerana akhlak mazmumah itu.

HUKUM WANITA MEMAKAI PURDAH

Pertanyaan.
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : “Bagaimana hukum wanita menutup muka (purdah) ?”

Jawapan.
Kami tidak mengetahui ada seorangpun daripada shahabat yang mewajibkan hal itu. Tetapi lebih utama dan lebih mulia bagi wanita untuk menutup wajah. Adapun mewajibkan sesuatu wajib berdasarkan hukum yang jelas di dalam syari’at. Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah.

Oleh kerana itu saya telah membuat satu bab khusus di dalam kitab ‘Hijabul Mar’aatul Muslimah’, untuk membantah orang yang menganggap bahawa menutup wajah wanita adalah bid’ah. Saya telah jelaskan bahawa hal ini (menutup wajah) adalah lebih utama bagi wanita.
Hadits Ibnu Abbas menjelaskan bahawa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam ‘Al-Mushannaf’.
Pendapat kami adalah bahawa hal ini bukanlah hal yang baru. Para ulama dari kalangan ‘As Salafus Shalih’ dan para ahli tafsir seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari dan lain-lain mengatakan bahwa wajah bukan termasuk aurat tetapi menutupnya lebih utama.

Sebahagian daripada mereka berdalil tentang wajibnya menutup wajah bagi wanita dengan kaedah.
“Ertinya : Mencegah kerosakan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan”

Tanggapan saya.Memang kaeidah ini bukan bid’ah tetapi sesuatu yang berdasarkan syari’at. Sedangkan orang yang pertama menerima syari’at adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian orang-orang yang menerima syari’at ini daripada beliau adalah para shahabat. Para Shahabat tentu sudah memahami kaedah ini, walaupun mereka belum menyusunnya dengan tingkatan ilmu ushul feqh seperti di atas.

Telah kami sebutkan dalam kitab ‘Hijaab Al-Mar’aatul Muslimah’ kisah seorang wanita ‘Khats’amiyyah’ yang dipandang oleh Fadhl bin ‘Abbas ketika Fadhl sedang dibonceng oleh Nabi Shallallahu ‘laihi wa sallam, dan wanita itupun melihatFadhl. Diaa adalah seorang yang tampan dan wanita itupun seorang yang cantik. Kecantikan wanita ini tidak mungkin boleh diketahui jika wanita itu menutup wajahnya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika itu memalingkanwajah Fadhl ke arah lain. Yang demikian ini menunjukkan bahawa wanita tadi membuka wajahnya.

Sebahagian mereka mengatakan bahawa wanita tadi di dalam keadaan berihram, sehingga boleh baginya membuka wajah sedangkan tidak ada tanda-tanda sedikitpun bahawa wanita tadi sedang berihram. Dan saya telah mentarjih (menguatkan) dalam kitab tersebut bahawa wanita itu berada dalam keadaan setelah melempar jamrah, iaitu setelah ‘tahallul’ awal.
Dan seandainya benar wanita tadi memang benar sedang berihram, mengapa Rasulullah tidak menerapkan kaedah di atas, iaitu kaedah mencegah kerosakan .?!
Kemudian kami katakan bahawa pandangan seorang lelaki terhadap wajah wanita, tidak ada bezanya dengan pandangan seorang wanita terhadap wajah lelaki dari segi syari’at dan dari segi tabi’at manusia.

Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.
“Ertinya : Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman. ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya” [An-Nuur : 30]
Maksudnya daripada (memandang) wanita.
Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.
“Ertinya : Dan katakanlah kepada wanita yang beriman. ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya” [An-Nuur : 31]
Maksudnya iaitu jangan memandang seorang lelaki.
Kedua ayat diatas mengandungi hukum yang sama. Ayat pertama memerintahkan menundukkan pandangan dari wajah wanita dan ayat kedua memerintahkan menundukkan pandangan dari wajah lelaki.
Sebagaimana kita tahu pada ayat kedua tidak memerintahkan seorang lelaki untuk menutup (wajahnya). Demikian pula ayat pertama tidak memerintahkan seorang wanita untuk menutup wajah.
Kedua ayat di atas secara jelas menyatakan bahawa di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada sesuatu yang biasa terbuka dan boleh dilihat iaitu wajah. Maka Allah, Si Pembuat syari’at dan Yang Maha Bijaksana memerintahkan kepada kedua jenis menusia (lelaki dan perempuan)untuk menundukkan pandangan masing-masing.
Adapun hadits.
“Ertinya : Wanita adalah aurat”
Tidak berlaku secara mutlak. Karena tidak mungkin seseorang boleh menampakkanauratnya di dalam shalat.[1]
Yang berpendapat bahawa wajah wanita itu aurat adalah minoriti ulama. Sedangkan yang berpendapat bahawa wajah bukan aurat adalah maajoriti ulama (Jumhur).
Hadits diatas, yang berbunyi.
“Ertinya : Wanita adalah aurat, jika dia keluar maka syaithan memperindahkannya”
Tidak boleh diartikan secara mutlak. Ini kerana ada kaedah yang berbunyi :
“Dalil umum yang mengandungi banyak cabang hukum, dimana cabang-cabang hukum itu tidak boleh diamalkan berdasarkan dalil umum tersebut, maka kita tidak boleh berhujah dengan dalil umum tersebut untuk menentukan cabang-cabang hukum tadi”.
Misalnya : Orang-orang yang menganggap bahawa ‘bid’ah-bid’ah’ itu baik adalah berdasarkan dalil yang sifatnya umum. Contoh : Di negeri-negeri Islam seperti Mesir, Syria, Jordan dan lain-lain…. ramai orang yang membaca shalawatketika memulai adzan. Mereka melakukan ini berdasarkan dalil yang sangat umum iaitu firman Allah.
“Ertinya : Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” [Al-Ahzaab : 56]
Dan dalil-dalil lain yang menjelaskan keutamaan shalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang merupakan dalil-dalil umum (yang tidak boleh dijadikan hujjah dalam adzan yang memakai shalawat, karena ia memerlukan dalil khusus, wallahu a’lam, -pent-).
Mewajibkan wanita menutup wajah. Berdasarkan hadits : “Wanita adalah aurat”, adalah sama dengan keadaan di atas. Ini kerana wanita (Shahabiyah) ketika melaksanakan shalat mereka umumnya membuka wajah. Demikian pula ketika mereka pulang dari masjid, sebahagian mereka menutupi wajah, dan sebahagian yang lain masih membuka wajah.
Oleh yang demikian hadits diatas (wanita adalah aurat), tidak termasuk wajah dan telapak tangan. Prinsip ini tidak pernah bertentangan dengan praktik orang-orang salaf (para shahabat).
[Disalin dari kitab Majmu'ah Fatawa Al-Madina Al-Munawarah, edisi IndonesiaFatwa-Fatwa AlBani, hal 150-154 Pustaka At-Tauhid]_________Foote Note[1] Maksud beliau adalah bahwa orang yang berpendapat tentang wajibnya menutupwajah bagi wanita pun bersepakat tentang bolehnya wanita membuka wajahnya, yangmenurut mereka adalah aurat, ketika shalat, maka hal ini menunjukkan bahwahadits di atas tidaklah berlaku secara mutlak [-pent]

Tuesday, March 2, 2010

apA AkU Dah BuAt??

oh Tuhan
sedari aku,
tadi,
kau takdirkan ia berlaku,
Entah....
Apa Aku dah buat??
apa aku adah buat??
ku tanya...
tapi tak siapa yang menyapa,
tetapi hati turut berbicara,
katakan Aku....
manusia celaka
pembuat dosa
takira masa,
Bial ku takut,
ku pujuk perasaan ini
takkan dibinasakan
Ah!megah dengan ketandusan?
sampai bila??
sampai aku sedar
apa aku dah buat??
bila nak taubat,
kenapa?
aku dah istigfra cukup..
yang pasti...
pasti...
tambah lagi..
takkkan cerita di sini,
takkan riak diri,
menangis lagi,mencari diri,tanya saban hari...
apa aku dah buat??
pohon lagi ke ampunan...
pada malam hari...
selagi...
ada lagi....

hafiza=13.30-selasa

Monday, March 1, 2010

APAKAH NILAIAN PADAKU

Salam kasih ana hulurkan
ana...
tetap ana...
tak siapa dapat merubah ciptaan Sang Esa pada ana
ana redha...

semakin ku renung
setiap detik
setiap saat
malah setiap waktu
selagi diri ini dikurniakan nafas....
ana tetap bersyukur...
tak mahu menjadi yang songsang dengan tuntutan lahiriah
kerana...
kerana...
kerana aku takut..
jauh dariNya...

Oh tuhan..
hari ini Kau beri itu ini kepada ana,
tapi ana...
terasa kurang kewarasan menilai segalanya
ana terasa baru sahaja mencapai segalanya
tapi...
sekejap tadi jualah Kau telah mengingatkan ana
ingatkan ana...
kerana ana ua sering dinilai...
pasti..
segalanya sering terjadi
walau tiada permintaan..
aku bersyukur lagi....
dan ini semua akan ku simpan sepi dalam sanubari
fikiran dan jasadku
yang bersatu.

Alhamdulillah...

Sunday, February 28, 2010

Ramuan yang Meragukan dalam Komestik

Bagi wanita,komestik atau alat solek memang tidak dapat dipisahkan.Tetapi tahukah anda selain mengandungi bahan yang meragukan,komestik juga mengandungi bhan - bahan yang menjijikkan?Kajian CAP mendapati banyak komestik di pasaran mengandungi bhan - bhan yang menjijikan seperti KOLAGEN,EKSTRAK,& AIR TETUBAN.

KOLAGEN

Kolagen merupakan sejenis bahan yang berjeli yang dihasilkan daripada tisu penyambung tulang dan rawan binatang, atau daripada janin manusia.Ia sering digunakan dalam pelbagai jenis komestik seperti syampu,losyen kulit dan gincu bibir.

Malahan,kandungan kolagen di dalam komestik merupakan sesuatu yang membanggakan pengeluar di mana ia dijadikan gimik atau melariskan jualan..Menurut pengeluar komestik,kolagen mampu memulihkan sel- sel tua menjadikan dan dengan itu menjadikan pemakainya kelihatan muda.

kira- kira satu pertiga daripada kulit adalah kalogen.di dalam tubuh manusia terdapat dua jenis kalogen iaitu kolagen larut (terkandung dalam kulit yang muda)dan kolagen tidak larut (terkandung dalam kulit yang lebih tua)

kolagen larut menjadi tidak larut seiring dengan peningkatan usia kulit berikutan pendedahan kepada matahari, bhan- bahan kimia ,(dalam komestik) dan diet. Apabila ini berlaku,kulit menjadi ketat,kering,berkedut dan tua.

Sesetengah ujian berjaya menunjukkan sapuan kolagen pada kulit dapat menhan menhan atau menggantikan kolagen yang hilang.Namun bukan semua kolagen dapat memenuhi katogeri kriteria ini kerana kulit hanya boleh menggunakan kolagen yang terikat strukturnya.

Kehadiran beberpapa bahan kimia tertentu ekalipun dalam produk yang mengandungi kolagen "tidak larut" dan tidak bermanfaat untuk kulit.

kehadiran bahan petrokimia dan hidrokarbon yang dimasukkan ke dalam rumusan yang mengandungi kolagen akan menjadikan (sekalipun dalam jumlah yang kecil)tidak larut.

Banyak bahan pengawet yang tidak sebati dengan protien,seperti methylparaben, propyparaben dan butyparaben,tidak seharusnya digunakan dalamproduk yang mengandungi kalogen

Bagaimanapun,tinjauan CAP mendapati hampir semua produk komestik (termasuk gincu) mengandungi satu atau lebih bahan -bahan kimia tersebut yang akan menyebabkan kolagen tidak larut,dan tidak berkesan sama sekali kepada kulit.

ok...malam ni,ana nak tulis pasal ni dulu,sok2....ana akan sambung tebtang bab ni jugak tapi isu penggunaan janin dalam komestik dan penyelidikan.....so ikutilah..n teruskan membaca...

citA2 kU


selagi dapat ku tatap wajah mu...
selamanya aku igau terhadapmu.
walau suakarnya ku bawa mimpi
tetapi ia tetap ku cari-cari


biar juataan bintang dilangit berkelipan
ianya takkan sama denagn jutaan dosa yang ditabur dibuminya
demi memohon keredhaan
jasad menjadi pengharapan kepada Dia


dan aku sering jatuh hati acap kali terpandang mu,
sehingga tak kutanggung rasa rindu padanya
walaupun segalanya mencabar
namun aku percaya
aku jua punya rezeki yang kuharapkan...

semoga dapat ku hampirimu...

Setanggi Subuhsunyi yang bertapa di dalam diri
kubancuh du hujung lidah beristigfar
berulang dan berulang nyanyian sukma
meladangi indera
saat zikir kebesaran lunak bersepuh
mengkhatani sekujur nafas membilang
nama-Nya
dihamaparan sejadah kerdil
mengenal saf kebesaran
Jauh sudah derap usiaku belayar
meempuh segara hayat ombak duga
karam dilambung petaka dosa
aku pulang ke negeri nurani mencari tilis
jernih pada kolam mahmudah
dalam sujud membilang tahajjud di subuh ini
memnemui keakraban cinta-Nya
selamanya setanggi mekar di samping usia.