Saturday, February 20, 2010

SIAPAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN LELAKI SOLEH

LELAKI SOLEH dapat didifinisikan sebagai seorang lelaki muslim yang beriman(mukmin),bersih dari segi zahir dan batinnya,mengambil makanan yang bersih dan halal (bukan dari sumber yang haram) sentiasa yang berusaha menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan melarikan diri daripad unsur yang akan mendorong ke arah kemaksiatan dan mendorong ke arah neraka yang amat dalam.Lelaki yang soleh juga adalah seorang lelaki yang taat kepada ALLAH dan rasulnya.walau di mana sahaja berada,kesolaehan dan keimanan sesorang tidak dapat dinilai dan diukur dari segi lahiriah semata-mata kerana ianya berkait rapat dengan masalah AKIDAH dan KEYAKINAN kepada siapa di menyerah keyakinan dan ketaatan dan sebaliknya..TAUHID merupakan dasar tertinggi dalam keidupan yang harus dipelihara kerana apabila wujud tauhid yang tidak betul dan sempurna,maka seluruh amalan yang dilakukan adalah sia- sia sahaja.Apabila telah jelas kepada siapa kita memberikan perwalian dan terhadap pihak man kita menolah kepimpinan,barulah tauhid akan memberikan kenyataan yang akan berdiri dengan tegaknya dalam jiwa sesorang.Oleh hal yang demikian,maka jelaslah bhawa kesolehan seorang lelaki tidak dapat dinilai daari segi ;ahiriah semata-mata.Ianya adalah lebih jauh dan mendalam dari semua itu.Antara hal- hal yang harus dilaihat,dan dikaji dalam setiap individu muslim ialahperkara - perkara yang bersangkut paut dengan keyakinan,tujuan,dan pandangan hidup serta cita-cita dalam hidup seseorang tersebut.

KTRITERIA-KRITERIE LELAKI SOLEH....mengikut al-quran dan hadis

 1. Sentiasa taat kepada Allah swt dan Rasulullah saw.
 2. Jihad fisabilillah adalah matlamat dan program hidupnya.
 3. Mati syahid adlah cita-cita hidup yang tinggi.
 4. Sabar dalam menghadapi ujian dan cabaran dari Allah swt dan ancamanNya.
 5. Ikhlas dalam beramal.
 6. Kampung akhirat menjadi tujuan utamanya.
 7. Zuhud dengan dunia tetapi tidak meninggalkannya.
 8. Tawakal penuh kepada Allah swt dan tidak mengeluh kecuali kepada Allah swt.
 9. Selalu menginfak samada dalam keadaan lapang mahupun sempit.
 10. Menerapkan nilai kasih sayang sesama mukmin dan ukhwah diantara mereka.
 11. Sangat kuat pada perkara amar makruf dan nahi mungkar.
 12. Sangat kuat memegang amanah,janji dan kerahsiaan.
 13. Soalat malam menjadi kebiasaanya.
 14. selalu memohon ampun terhadap dosa2 yang lalu.
 15. pemaaf dan berlapang dada dalam menghadapi tuduhan manusia.
 16. Sentiasa saling koreksi sesama saudara dan tawadug penuh kepada Allah swt.
 17. Kasih sayang dan penuh pengertian kepada keluarga
Selain daripada itu orang yag soleh juga merupakan insan yang senantiasa mendapat ujian dan cubaan dari Allah.Setelah Para Nabi dan orang yang mulia.Mereka menghadapi segala ujian tersebut dengan hati yang tabah dan teguh dengan keimanan serta pendirian .Mereka tidak pernah goyah dan mudah menyerah kalah dari keganasan dan tekanan musuh.

Manakal TUGAS- TUGAS KEWAJIPAN LELAKI SOLEH adalah seperti berikut:-

 1. Mencari nafkah.
 2. berjihad fisabilillah.
 3. melindungi dan membela kaum yang lemah dan tertindas.
 4. memimpin,mendidik dan berlaku adil terhadap isteri.
1*MWNCARI NAFKAH.......
tugas mencari nafkah diberatkan kepada kaum lelaki kerana kelebiahan mereka dalam penciptaannya yang berupa kekuatan fizikal dan akal fikirnnya.Oleh itu,lelaki mapu untuk berkerja keras untuk mencari nafkah,memberi perlindungan dan perthanan maruah kehidupannay terutamanya kepada keluarga,agama,bangsa dan agama.Ini sebabnya lelaki diangkat menjadi pemimpin bagi kaum wanita.
Oleh itu,seorang lelaki muslim,lelaki dan suami yang soleh tidak akan melalaikan tugas ini.Ia wajib berkerja mengikut apa sahaja kemampuannya.Dalam melaksanakan tugas ini,dia haruslah memperbetulkan niat dan dirinaya iaitu hendaklah ikhlas untuk mencari redha Allah.Dia tidak akan berasa malu untuk melakukannay sebaliknya gembira da berbangga terhadap pekerjaannya yang lebih utama kepada yang halal.
Lelaki yang soaeh a tidak akan lupa untuk mengungati hari akhirat tetapi menjadikannya sebagai tujuan yang utama.Dia berkerja di dunia untuk mencari keuntungan di akhirat,bukannya mengejar keduniaan semata-mata.Dengan cara ini usahanya akan sentiaas berhasil dan berjaya.didunia dan diakhirat.Seperti kat ulama Salaf yang bermaksud,Wahai anak Adam juallah duniamu dengan akhirat,maka engkau akan untung semmuanya,tetapi jangan engkau jual akhiratmu dengan dunia,maka engkau akan rugi semuanya.

"Bagi orang - orang yang telah mengerjakan kewajipan agamanya dengan baik,kemudian teras penat dan letih pada malamnya,sehingga tidak dapat mengerjakan amalan-amalan sunah,maka Allah dan Rasul-Nya memberi jaminan dengan keampunan sepanjang malm yang dilaluinya dengan tidur yang nyenyak."

Inilah antara ganjaran yang akan dikurniakan kepada lelaki soleh yang mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh.Terdapat dua cara orang berusaha mencaru nafkah seperti yang dianjurka oleh Islam.

-Pertama:Hendaklah ia tidak melalaikan tugas terhadap Alalh dan janganlah ia meninggalkan nilai-nilai yang luhur.
-kedua:Hendakalah dilakukan dengan cara yang halal,bersih dan tidak membawa kepada oramg lain dan tidak pula bertentangan dengan peraturan-peraturan umum.

Antara cara-cara pencarian harta yang hiharamkan oleh Islam ialah...:
 1. Riba.
 2. Penipuan barang-barang yang menjadi hajat kepada orang ramai.
 3. berlaku penipuan dalam penimbangan dan penukaran barang.
 4. perjudian dan perdagangan minuman keras.
 5. mencuri.
 6. memakan harta oarang lain denagn cara yang bathil seperti yang diterangkan dalam surah AN-nISA'..."ayat 29....
2.BERJIHAD FISABILILLAH...

jihad merupakan amal yang paling utma dan puncak ketinggian Islam.Tidak ada satu amalan soleh yang dapat menandingi jihad.Orang soleh tidak sedikit pun merasa gentar dan takut apabila berjuang menegakkan agama Allah sebaliknya sentiasa tersenyum bangga menjadi seornag pegawai Allah dengan gelaran yang paling indah iaitu Mujtahidin.Inilah yang dimaksudkan denag lelaki soleh,yang man pekerjaan utamanya membunuh atau terbunuh.Jika tidak terbunuh,maka ia mesti membunuh begitulah sebaliknya.Tidak terdapt altrenatif lain kecuali satu antara dua "tuqtal au tayglib' yakni terbunuh atau membunuh.

3.MEKINDUNGI DAN MEMBELA KAUM YANG LEMAH ADN TERTINDAS.....

sememangnya sejak akhir-akhir ini golongan kafir senantiasa mencari peluang untuk menindas dan menakluki negara-negar serta umat-umat islam.Orang - orang yang soleh harslah peka dan bersedia untuk bertindak balas supaya umat-umat islam tidak akan ditindas dengan sewenag-wenangnya oleh golongan tersebut.

"Wahai lelaki soleh...!tugas dan tanggungjawwabmu bukanlah ringan,bayangkan langit dan gunung tidak mapu membawanya.Kamu sajalah yang akan tampil dan mampu menyelesaikan persoalan besar ini.Orang yang lemah dan sedang tertindas sentiasa menanti kehadiranmu.Mereka berdoa agar kamu saegera tiba untuk menjadi pembela dan penolong bagi mereka.

Ini laungan yang sentiasa terdengar dariapa golongan yang sentiasa terdengar daripada golongan yang tertindas dan mengharapkan bantuan.Oleh itu,lelaki yang soleh haruslah memainkan peranannya sebagai pembela agama sama ada sevara langsung ataupun tidak langsung demi untuk mengekalkan kedaulatan agama Islam.

4.MEMIMPIN DAN MENDIDIK ISTERI.

Demikianlah cara yang telah digariskan oleh Islam untuk mengatasi masalah ketidaj sesuaian suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.Apabila menghadapi sebarang kesulitan rumah tangga,lelaKi soleh tidak akan cepat melatah dan bertindak menurut nafsu dan perasaan semata-mata tanpa mengambil kra masalah lain.Lelaki soleh akan bertindak dengan cara yang lebih effisien dan bijaksana dan sentiasa memohon petunjuk Allah swt.Denagn kebahagian rumah tangga akan dapat dikekalkan buat selama-lamaya.berlaku baik terhadap isterinya.dan lelaki yang soleh akan sentiasa menjaga kebajikan keluarganya terutamanya kepada isteri.Ia sentiasa menjaga hati dan perasaan pasangannya dan sentiasa menggembirakan isterinya.Mereka juga akan bertanggungjawab dalam menguruskan urusan rumah tangga,dan berkerjasam dengan isterinya.

Sbda Rasulullah:Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang terbaik terhadap isterinya,dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu terhaadap isteriku.(HR.Majah)

tauladan Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga....'
A.kEADAAN BELIAU SEBAGAI SUAMI DN AYAH
B.KEBIASAAN BELIAU DI TENGAH KEHIDUPAN BERKELUARGA
C.CINTA KASIH BELIAU TERHADAP ISTERI DAN ANAK.

HAFIZA---2.46AM

No comments:

Post a Comment