Tuesday, January 19, 2010

kEistiMewAaN bALasAn AllaH S.W.T
Imam Nawawi dalam ulasanya akhir hadis tersebut ((hadis 37-:
terjemahannya-"dari ibnu Abbas r.a dari Rasulullah saw menurut yang diriwayatkannnya dari Tuhannya Tabarakallah Taala,katanya:sesungguhnya Allah telah menetapkan segala kebaikan dan segala kejahatan kemudian ia terangkan yang demikian itu,maka barabgsiapa yang bercita-cita dengan kebaikan,kemudian dia tidak mengerjakannya Allah tuliskan disisinya sebanyak satu kebaikan yang sempurna dan jika ia bercita-cita dengan dia,kemudian ia mengerjakan nya,Allah tuliskan kebaikkan itu(sebagai balasan)disisinya sebanyak sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat ganda hingga sampai beberapa kali ganda banyaknya.dan jika ia bercita-cita dengan satu kejahatan kemudian itu tidak mengerjakannya,Allah tuliskan disisinya satu kebaikkan yang sempurna.dan jika ia bercita - cita dengannya lalu ia mengerjakannya,Allah tuliskan kejahatan itu dengan balasan satu sahajakejahatan.
(Bukhari&Muslim)

menjelaskan pandangannya terhadap keistimewaan balasan Allah itu,dalam mana beliau mengharapkan tiap2 orang yang menaruh perhatian terhadap hadis ini,sampai meneliti sepenuhnya betapa besarnya kemesraan Allah dan kasih -sayangnya @ pun keutamaan rahmatnya terhadap orang Islam dalam perkara pahala dan dosa.

No comments:

Post a Comment