Wednesday, February 24, 2010

KATA-KATA SAIDINA ALI R.A

"Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu yang berhubung dengan agama khususnya,adalah lebih baik daripada harta,sebab ilmu dapat menjaga dirimu yakni dari perbuatan-erbuatan maksiat dan kemungkaran,sedangkan kamu selalu menjaga harta,maksudnya disimpan rapi agar tidak hilang.Ilmu itu semakin bertambah bila dinafkahkan atau diberikan dan diajarkan,sedangkan harta tentulah berkurangan sebab diinfakkan,sedang harta ttentulah berkurangan sebab diinfakkan,ilmu itu dapat menghakiimi dan harta itulah yang diberikan keputusan atau dihakimkan."5 perkara yang harus dipegang erat-erat:-
  1. Jangan sekali - kali kamu menunjukkan atau meletakkan harapan yang selain kepada Allah.

  2. Jangan kamu merasa takut akan sesuatu selain daripada dosa-dosa sendiri.

  3. Jangan sekali-kali kamu merasa malu berkata-"aku tidak tahu" apabila ditanya tentang sesuatu yang memang kamu tidak ketahui.

  4. jangan sekali-kali kamu merasa malu belajar sesuatu yang tidak kamu ketahi.

  5. Bersabarlah selalu ,sebab hubungan antara sabar dan iman itu sama seperti

No comments:

Post a Comment